Sebo Ten Cate
Voorwaarden
Wij streven er naar om een goede en vriendschappelijke band op te bouwen met onze klanten en uiteraard een langdurige relatie. Er zijn echter enkele punten waarvoor wij uw aandacht vragen.
  • Alle door ons afgegeven offertes zijn kostenloos.
  • Voor verschillende werkzaamheden zijn gereedschappen nodig die speciaal voor uw opdracht gemaakt moeten worden. De kosten hiervan worden vermeld bij de offerte en zijn wij genoodzaakt bij u in rekening te brengen. Hieronder vallen ook instelkosten.
  • Vrachtkosten en verpakkingen worden u in rekening gebracht of er moet een speciale regeling hiervoor zijn afgesproken.
  • Verlangt u een proef te doen, bijvoorbeeld bij een opdracht voor messen wel of niet vertand, dan kan dit. Het te leveren proefmes of messen worden u wel in rekening gebracht.
  • Bij opdracht voor meerdere van dezelfde messen moet u rekening houden met een meer levering van elkele stuks.
  • Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn de metaalunievoorwaarden van toepassing. De metaalunievoorwaarden zijn gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam zoals deze luiden volgens de laatste aldaar neergelegde tekst.
    De leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden.